Online Eğitim Web Sitesi Gizlilik Hakları Bildirimi

Güncelleme 22/05/2018

Bu gizlilik hakları bildirimi, Uzaktan Eğitimi Merkezi'nin web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağını açıklar. Bu bildiri zaman zaman güncellenebilir. Bu nedenle, web sitemizdeki ziyaretçilerin ve kullanıcıların gizlilik politikamızı düzenli olarak gözden geçirmelerini talep ediyoruz.

Gizlilik, Online Eğitim’in önem verdiği bir konudur. Bu nedenle, sizlere bu konu hakkında mümkün olduğunca kapsamlı bilgi vermeyi önemli buluyoruz. Sitemizdeki tüm iletişim aşağıdaki gizlilik bildiriminde belirtilen şartlara tabidir. Web sitesini kullanırken, bu Gizlilik Bildiriminin ayrılmaz bir parçası olduğu "yasal bildirim" konusunda bilgilendirileceksiniz.

Aşağıda kişisel bilgilerinizin nasıl işlendiğini, işlenmesinden kimin sorumlu olduğunu ve gerçek işlemci ile verilerinizi kendinizin nasıl işleyebileceğinizi ve Online Eğitim’in bu konuda size nasıl yardımcı olabileceğini açıklayacağız.

Aşağıdaki bildirim Online Eğitim’in diğer tüm metinlerine (örneğin; Genel Şart ve Koşullar ya da Kullanım Şartları gibi) özellikle de bu aşağıda gizlilik bildirime aykırı olan şartlara hükmeder.

Online Eğitim : Diğer bilinen ticari adıyla Ondernemerschool, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olup, bilgilerinizin (aşağıya bakınız) işlenmesinde bir denetleyici olarak görev yapar.

Kursiyer: Mesleki kurs için Online Eğitim'e kaydolan veya Online Eğitim'den bir profesyonel kursa yönelik fiyat teklifi alan (tüzel) kişi. Bu (tüzel) kişi mesleki bir hedefe yönelik olarak bu mesleki kursa devam etmeyi hedeflemektedir.

Kişisel bilgi(ler): Topladığımız ve sakladığımız bilgiler bir kişiyi tanımlamak, bulmak veya iletişim kurmak için kullanılabilecek, kişiyi tanımlayan tüm bilgileri içerir.

(Mesleki) eğitim : Eğitim, yeniden öğrenim veya ek öğrenim, ev kursu, kurs, workshop veya tema günü gibi Online Eğitim tarafından sunulan diğer eğitim biçimleri. Tüm bu derslerin profesyonel amacı olup, öğrencileri:

 • (A) bir meslek ya da istihdam kazandırmaya
 • (B) bir servis sunmaya
 • (C) birincil veya ikincil olarak serbest meslek faaliyeti geliştirmeye
yöneliktir. Bu kurslar, eğitim çekleri (kariyer danışmanlığı) veya KOBİ portföyü (bir KOBİ çalışanı) tarafından finanse edilebilir. Belçika Ekonomi Kanunu'nda yer alan tüketicilerle ilgili hükümler, bu mesleki kurslar için geçerli değildir. Profesyoneller için bu eğitim bir okul ya da akademik yıla karşılık gelen bir süre için ya da etkin bir şekilde söz konusu mesleği icra edebilmek için gerekli bir süreye tekabül eder. Bir kurs veya mesleği öğrenmek veya mesleğiyle ilgili olarak ek uzmanlık almak için belirli bir kurs süresi gereklidir. Bu tür bir eğitim, mesleğini henüz etkin bir şekilde uygulamayan kişilere de açıktır.

Hobi kursları: Online Eğitim, tüketiciler için çok sınırlı sayıda hobi kursu düzenlemektedir. Bu teklif www.onlineegitim.eu adresindeki hobi teması altında kapsamlı bir şekilde bulunabilir. Sadece bu hobi kursları, Ekonomi Yasası kapsamına girer ve boş zaman etkinlikleri ile ilgili hizmetleri olarak değerlendirilir, bu sayede bir hobi kursunun satın alınması belirli bir tarih ve belli bir süreye tabidir.

Tüketici: İzlediği hobi kursu için herhangi bir meslek veya faaliyette bulunmayan ve sadece mesleki olmayan amaçlar için bir hobi kursunu izleyen bir kurs katılımcısı, gerçek kişi. Tüketici, boş zaman etkinlikleri nedeniyle bir hobi kursunu izler.

Kurs materyali: Eğitim ve öğretim materyalleri, belgeleme, ders materyalleri, multimedya veya mesleki eğitimin bir parçası olarak kullanılan ve mesleği öğrenebilmek için kullanılan herhangi bir materyal. Kursiyer, öğrenim ücreti ödendikten hemen sonra elektronik kitap ve derslerin görülebildiği ve / veya indirilebileceği elektronik öğrenme platformuna ve / veya öğrenci profiline erişim hakkı kazanacaktır.

Kurs ücreti : Mesleki eğitim için ödenen kurs ücreti, kayıt ücretini, eğitim materyalleri için yapılan masrafları ve sınavlara girme ücretini içerir.

Gizlilik Yasası : Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili gizliliğin korunması konusunda 8 Aralık 1992 tarihli yasa.

GDPR : 14 Nisan 2016'da Avrupa Parlamentosu Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ni (GDPR) veya Genel Veri Koruma Yönetmeliğini (AVG) onayladı. Bu yeni düzenleme ile Avrupa, kişisel verileri işlenen tüm bireyler için daha yüksek bir koruma seviyesi hedeflemektedir. 25 Mayıs 2018'de düzenleme tüm Avrupa üye ülkelerinde yürürlüğe girmiştir. Bundan sonra, kurs katılımcıları kişisel verileri işleyen her eğitim kurumunu ilişkilendiren yeni gizlilik mevzuatındaki ek haklarına doğrudan başvurabilir.

1. "Kişisel bilgilerin işlenmesi" ne anlama geliyor?

"Kişisel bilgilerin işlenmesi", doğal bir kişi olarak verilerin işlenmesi anlamına gelir. Bu gizlilik politikasının 2. maddesinde kişisel bilgilerin ne hakkında olduğu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 'İşlem' terimi geniş bir tanımlamayı içerir ve diğer tanımların yanında toplama, kayıt, organizasyon, depolama, güncelleme, modifikasyon, geri alma, danışma, kullanma, dağıtma veya herhangi bir şekilde birlikte kullanılabilir hale getirme, birleştirmek, arşivleme, silmek veya imha etmeyi içine alır.

Gizlilik Bildirimi kapsamındaki "kişisel veriler" bir gerçek kişi için tanımlanabilir her türlü bilgi anlamına gelir. Bir kişi doğrudan (veya dolaylı olarak) bir kimlik numarası ya da onun fiziksel, fizyolojik, zihinsel, ekonomik, kültürel ve sosyal kimliğine özgü bir referansla tanımlanabilir. Her kişinin temel hak ve özgürlüklerini korunmasına, özellikle de kişisel mahremiyetini korunmasına hakkı vardır. Online Eğitim bu kişisel hakkı uygulamak ve hakları gizli tutmak için büyük çaba gösterir. Gizlilik Yasası sadece kişisel verilerin (tamamen veya kısmen) otomatik olarak işlenmesi veya kişisel verilerin bir dosyaya yazılması durumunda manuel işlem yapılması durumunda uygulanır. Kişisel veriler, adil ve yasal olarak belirlenmiş, açık ve meşru amaçlarla elde edilmiş, yeterli, ilgili ve aşırı, doğru ve veri konularının tanımlanmasına izin veren bir biçimde işlenmelidir.

Online Eğitim, yukarıda belirtilen şartları karşılar. İşlem, bilgilendirici ve teknik amaçla yapılır. Amaçlar, aşağıdaki 2. maddede açıkça açıklanmıştır. Veriler yeterlidir (isim, ad, e-posta adresi, unvan ve tercih edilen dil) ve aşırı toplanmaz.

Web sitelerimiz aracılığıyla üçüncü tarafların web siteleri, forumlar, Facebook, Twitter ve / veya diğer uygulamalar aracılığıyla sohbet ve diğer hizmetleri kullanabilirsiniz. Online Eğitim , üçüncü tarafların hizmetlerini kullandığınızda paylaştığınız bilgiler ve bu bilgilerin nasıl işlendiğini kontrol edemez ve bundan sorumlu değildir. Bu tür bir iletişim kullandığınızda değerlendirmeyi kendinizin yapmanızı ve bu üçüncü tarafların gizlilik politikasını dikkatlice okumanız önerilir.

2. Hangi kişisel bilgileri işliyoruz ve bunu neden yapıyoruz?

Online Eğitim, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasının en önemli görevlerinden biri olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle, Online Eğitim, verilerinizi yalnızca Gizlilik Yasası ve diğer ilgili yasal gereklilikler (örneğin, muhasebe mevzuatı) uyarınca kullanır.

Web sitemizi ziyaret eden bir kişi olarak kişisel detay vermeden farklı etkinliklere katılabilirsiniz. Ancak, bir ürünü veya hizmeti kullanmak için öğrenci olarak kaydolursanız, size bu hizmetleri sağlamak için sizinle ilgili aşağıdaki kişisel bilgileri toplayabiliriz:

 • isim, telefon ve faks numarası, adres ve e-posta adresi gibi iletişim bilgileri;
 • fatura numara, son kullanma tarihi, kredi kartı ve fatura adresi gibi fatura bilgileri;
 • iş unvanı, iş tanımı, şirket adı ve şirket türü gibi demografik veriler;
 • kullanıcı adınız ve şifreniz dahil olmak üzere profil bilgileri;
 • kurslarınız için kayıtlar hakkında pratik bilgiler.

Aktiviteye bağlı olarak, sizden talep ettiğimiz bazı bilgiler zorunlu ve bazıları isteğe bağlı olarak belirtilecektir. Belirli bir etkinlik için zorunlu verileri girmeniz istenirse ve bu verileri girmezseniz, bu etkinliğe katılamazsınız.

Online Eğitim, bu kişisel verileri, size iyi bir eğitim sunmak ve web sitesinin teknik operasyonunu (teknik amaçlar) iyi bir şekilde yürütebilmek, öğrenci profilini ve çevrimiçi öğrenme platformunu garanti altına alabilmek öncelikli amacıyla toplayacak ve işleyecektir. Kişisel verilerinizi şu aktivitelerde kullanacağız (eğer bunun için izin verdiyseniz):

 • Online Eğitim’in faaliyetleri (size yeni kurslar veya kısa veya uzun süreli eğitim kursları, eğitim kursları, çalıştaylar, seminerler, mevcut kurslardaki değişiklikler, vb.) hakkında bilgi vermek, kişiselleştirilmiş eğitim tavsiyesi ve / veya kariyer tavsiyesi vermek ;
 • Finansal işlemlerinizi ve faturalama işlemlerinizi gerçekleştirmek;
 • Bir kursun kaydı veya bir yenilenmesi için onay göndermek;
 • Varsa, haklarınızı ve sürelerini kaydetmek (örneğin, çevrimiçi rehberlik hakkınız);
 • Müşteri hizmetleri aracılığıyla istek, soru ve sorunlarınıza cevap verebilmek;
 • Hesabınızı yönetmek;
 • İstediğiniz ürün ve servis bilgilerini göndermek;
 • Online Eğitimve seçilmiş üçüncü şahısların özel teklif ve hizmetlerinden haberdar etmek;
 • Çalışma programınızı kolaylaştırmak için çalışma materyali elde etme olasılığınızı bildirmek;
 • Katıldığınız promosyonları ve çekilişlerinizi yönetme ve sonuçlardan haberdar etmek;
 • Yasa dışı faaliyetleri ve / veya hizmet şartlarımızın ihlallerini araştırmak, önlemek veya cezalandırmak;
 • Araştırma ve ürün / hizmet geliştirme ile ilgili ihtiyaçlarımızı karşılamak ve web sitemizi, hizmetlerimizi ve tedarikimizi geliştirmek;
 • Hedeflenen eğitim hizmetlerimizi kişiselleştirmek;
 • Etkinlikler hakkında sizi bilgilendirmek;
 • İnternettteki her türlü hileyi önelemek, yasal yükümlülüklere uymak ve güvenliğinizi garanti etmek;
 • İstatistik tutmak (örneğin kurs başarı ortalamaları)
 • Bir programın kabul koşullarını karşılayıp karşılamadığınızı değerlendirmek;
 • Bir sınavı geçtiğinizde diploma hazırlamak.

Tercihlerinizi özetlemek için çerezler, günlük dosyaları, şeffaf görüntüler ve / veya üçüncü taraf kaynaklardan topladığımız bilgileri saklarız. Kişisel tanıtım bilgileri ve / veya kullanım geçmişini, özelleştirilmiş tanıtımlar ve pazarlama teklifleri sağlamak, web sitesinin içeriğini iyileştirmek ve / veya tercihlerinizi belirlemek için özet halinde bir bilgi olarak derleriz.

Çoğu web sitesinde olduğu gibi, Online Eğitim tarafından onaylanan Online Eğitim veya üçüncü tarafların alt yüklenicileri, web sitesini ve ilgili hizmetleri kullanımınızı kolaylaştırmak için web sitesini kullandığınızda bilgisayarınız hakkında belirli teknik ve yönlendirme bilgilerini toplayabilir. Örneğin, tarayıcınızın türü, işletim sistemi, CPU hızı ve internet protokolü adresi (IP adresi) gibi ortam değişkenlerini toplayabiliriz. Web sitesi ve ilgili hizmetleri kullanma şeklinizi görüntülemek ve basitleştirmek için bu ortam değişkenlerini kullanırız. Online Eğitim , web sitesindeki trafik modellerini ölçmek için bu değişkenleri de kullanır. Ziyaretçilerin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması için, bazen bu bilgileri kişisel bilgilerinize bağlayabiliriz.

Veritabanımızdaki hataları sınırlamak, kullanıcılarımızı doğrulamak ve sistemimizi kötüye kullanmaktan kaçınmak için, üçüncü taraflardan gelen bilgilerle girdiğiniz kişisel bilgileri ara sıra ekleyebiliriz. Örneğin, iletişim bilgilerinizi, çeşitli devlet daireleri tarafından sağlanan verilerle destekleyebiliriz (örneğin, veri tabanımızdaki bilgilerinizi ve hatalarınızı nitelendirmek için KOBİ Portföyü veya VDAB çerçevesinde eğitim çekleri kapsamında elde edilen veriler). Sizden topladığımız bilgileri, size gönderdiğimiz herhangi bir tanıtım materyalinin sizinle alakalı ve ilgi çekici olması olasılığını artırmak için, üçüncü taraf veritabanlarında saklanan bilgilerle (demografik veriler veya şirket bilgileri gibi) doğrudan ekleyebiliriz.

Mobil uygulamalarımızı veya hizmetlerimizi indirip kullandığınızda, kullandığınız cihazın türü ve işletim sisteminin sürümü hakkında otomatik olarak bilgi toplarız. Mobil uygulamalarımızı veya hizmetlerimizi indirdiğinizde veya kullandığınızda, hiçbir zaman mobil cihazınızdan konum tabanlı bilgileri isteyemez, bunlara erişemez veya izleyemeyiz.

3. Kişisel verilerinizi nasıl işliyoruz?

(Kişisel) veriler güvenli ve şifreli bir ortamda, yani Avrupa Birliği sınırları içinde veya bulutta bulunan bir sunucudaki güvenli bir veritabanında saklanır. Gizliliği varsayılan olarak garanti ediyoruz (öğrenciler her zaman öğrenci profillerinde standart olarak en fazla gizlilik dostu seçeneğe sahipler) ve tasarım gereği gizlilik (veri koruma, çevrimiçi öğrenme platformları ve öğrenci profili gibi yeni ürünlerin “tasarımında” önemli bir özelliktir). Tüm veriler, merkezimiz için profesyonel bir dış IT şirketi Center For Distance Learning International LCC tarafından korunmaktadır. Bu dış şirketin çalışanı Bay Viktor Panayotov, "Veri Koruma Görevlisi" olarak atandı.

Bir eğitim kurumu olarak ne kadar organizasyonel ve teknik önlem alırsak alalım, hiçbir zaman bir veri ihlalini yüzde yüz önleyemeyiz. Sistem güvenliğindeki bir hatayla veya verileri kullanan siber suçlularla karşılaşabiliriz. Online Eğitim, yetkisiz erişim ve kullanımdan kaçınmak için tüm yasal ve teknik önlemleri almıştır. Bu yüzden kimlik hırsızlığı, veri hırsızlığı veya bilgisayar suçundan hiçbir şekilde sorumlu değiliz. BT sistemlerimizde bir saldırı olması durumunda, hasarı ve / veya hırsızlığı en aza indirmek için hemen tüm önlemleri alacağız.

Bilgilerinizin kullanılabilirliği, bilgilendirme amaçlı veya tanıtım amaçlı olarak üçüncü taraflara veya ortaklara veya kuruluş grubundaki diğer eğitim kurumlarına aktarılabilir. Bu durumda, e-posta adresleri veya diğer mevcut (kişisel) veriler asla üçüncü tarafa aktarılmaz. Böyle bir durumda, üçüncü taraf belirli bir (reklam) mesajını Online Eğitim'in irtibat listesi üzerinden dağıtmayı seçebilir.

Bir eğitim kurumu olarak, önleyici ve reaktif bir gizlilik politikası üzerinde çalışıyoruz. Önemli kişisel verilerin kaybolduğu veya çalındığı bir veri ihlali ile karşılaştığımızda, ulusal "Veri Koruma Kurumu", ilk olarak 72 saat içinde veri ihlali konusunda bilgilendirilir. Belçika'da, şu an için - Gizlilik Komisyonu. Ayrıca, bazı durumlarda GDPR 'nin kurallarına göre, veri ihlali konusunda da bilgi edineceksiniz.

4. Çevrimiçi öğrenci sayfası veya öğrenci profili nedir?

Öğrenci profili, Online Eğitim ’in tüm web sitelerinden temin edilebilen çevrimiçi bir kullanıcı portalıdır.

Öğrenci sayfası, çevrimiçi dersler vermek veya grup dersleri sırasında didaktik kaynakları hazırlamak için kullanılan çevrimiçi öğrenme platformudur.

Öğrenci sayfası ve öğrenci profili, isim, e-posta adresi gibi kimlik bilgilerinin talep edildiği bir ön kayıt gerektirir. Kayıt olduğunuz web sitesinin diline bağlı olarak, dil tercihiniz de kaydedilir. Bu veriler portalın düzgün işlemesini sağlamak için gerekli olan ve Gizlilik Yasası içinde toplanır.

Bu Öğrenci sayfasında ve öğrenci profili'nde sizin hakkınızda bir eğitim kurumu olarak gösterdiğimiz tüm bilgiler menvuttur. Burada en son girdiğiniz posta adresinizi, izlediğiniz kursları ve ilgilendiğiniz kursları gösteriyoruz.. Bu bilgiyi kendiniz yönetebilir ve değiştirebilirsiniz. Öğrenci profili ve öğrenci sayfası size profilinizi, kimlik bilgilerinizi, ilgi alanlarınızı ve (iletişim) tercihlerinizi yönetme olanağı sunar.

5. Kişisel bilgilerimizin işlenmesinden kim sorumludur?

"İşlemden sorumlu olmak", tek başına veya başkalarıyla birlikte, kişisel bilgilerin işlenmesi için amaç ve araçları belirleyen gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Online Eğitim bilgi işleme için sorumludur. İşleme için (2. maddeye bakınız) hedef, yasal ve teknik araçları tanımlar. Ancak, işlemi yürütme yetkisi gerçek işlemciye (CDLI LLC) aittir.

6. Gerçek işlemci kimdir?

"İşlemci", verileri denetlemek için veri denetleyicisi tarafından doğrudan yetkilendirilmiş kişilerin dışlanmasıyla "sorumlu" adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir; İşlemcilerimiz, gerçekleştirilecek işleme ilişkin teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri konusunda yeterli garantiler sunmaktadır.

Gerçek işlemciler belirtildiği gibi:

 • BG203272737 şirket numarası ile Center for Distance Learning International LCC (CDLI LLC). Bu gerçek işlemci, web sitelerinin düzgün çalışması ve öğrenci Sayfası ve çevrimiçi öğrenme platformu (ELO) gibi teknik çevrimiçi portaldan sorumludur. İşlemden sorumlu kişi, verilerin kaybolması veya bozulması, kimlik hırsızlığı, veri hırsızlığı, virüsler veya truva atları, SQL enjeksiyonları veya bilgisayar sistemlerine veya çevrimiçi bulut portallarına yapılan diğer saldırılara karşı herhangi bir sorumluluk almaz veya üstlenmez. Bu gerçek işlemci, verileri işlemek için teknik olarak en uygun uygulama hakkında özerk olarak karar verir ve bunu profesyonel uzmanlığı kapsamında yapar. İşlemden sorumlu olan kişinin CDLI LLC ile aynı uzmanlığa ve uzmanlığa sahip olması beklenemez.
 • BE0870.743.858 şirket numarasıyla ABS BVBA, öğrencilere ve öğretmenlere ders ve didaktik materyal göndermekten sorumludur.
 • Induver Antwerp, Justitiestraat 30, 2018 Anvers, FSMA no.: 016880 sigorta brokerimizdir.
 • Merkezimizde çalışan tüm freelance öğretmenler sitemimize kayıtlıdır.
 • Belenus bvba eğitim grubunun bir parçası olan tüm iştirakler, satın alınan kurslar ile ilgili idareyi işlemek için BE0859663389 numaralı şirkete aittir.

Web sitesinin kullanımı ile bağlantılı olarak verdiğiniz kişisel bilgiler çeşitli şekillerde korunmaktadır.

 • Öğrenci profiline erişiminiz, sizin tarafınızdan seçilen benzersiz bir kullanıcı adı ve bir şifre ile sağlanabilir. Şifreniz şifrelenir. Güvenli, alfanümerik bir şifre oluşturduğunuza ve kimseyle paylaşmadığınıza özen gösterin.
 • Kişisel verileriniz, yalnızca belirli sayıda çalışanın yüksek güvenlikli bir parola ile erişebildiği güvenli sunucularda depolanır.
 • Kişisel bilgileriniz üçüncü taraflara verildiğinde şifrelenir.
 • Kayıtlarımıza veya sipariş formlarımıza hassas bilgileri (kredi kartı numarası gibi) girdiğinizde, bu bilgiyi taşıma katmanı güvenlik teknolojisiyle (TLS) kodlarız.

Bize sağlanan kişisel bilgileri korumak için en üst seviyede çalışıyoruz. Bunu hem verilerin sağlanması sırasında hem de alındıktan sonra yapıyoruz. Ancak, internetten bilgi aktarma veya elektronik olarak saklama yöntemi % 100 güvenli değildir. Topladığımız, işlediğimiz ve sakladığımız kişisel bilginin hassasiyetini dikkate alırken ve kişisel bilgilerinizi korumak için bu önlemleri kullanmak için mevcut teknolojiyle birlikte, mutlak güvenliği garanti edemeyiz.

7. Kişisel verilerinizi nasıl koruyoruz?

Kişisel bilgilerinizi saklarken ve ifşa ederken sıkı güvenlik prosedürlerini uyguluyor, ve bilgilerinizi istem dışı kayba, tahribata veya hasara karşı koruyoruz. Bize sağladığınız bilgiler SSL (Güvenli Soket Katmanı) teknolojisi ile korunmaktadır. SSL, kişisel verilerin ve kredi kartı bilgilerinin şifrelenerek internet üzerinden güvenli bir şekilde iletilmesini sağlayan standart bir yöntemdir.

Tüm ödeme bilgileri, belirli bir ağ altyapısı üzerinden (Multiprotocol Label Switching-MPLS) SSL üzerinden iletilir ve Ödeme Kartı Sektörü Veri Güvenliği Standartlarına (PCI DS) uygun olarak saklanır.

8. Kullanıcı olarak (öğrenci, çalışan veya öğretmen) haklarınız nelerdir?

En önemli şeyle başlıyoruz; kişisel bilgileriniz sizindir. Ayrıca bizimle paylaştığınız veriler de sizindir. Bu, verilerinizi silmek, düzeltmek, görüntülemek veya aktarmamızı isteyebileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca verilerinizin işlenmesini sınırlandırmamızı isteyebilir ve işlemeye itiraz edebilirsiniz.

Online Eğitim, kişisel verileri portalın iyi teknik işleyişini öncelikli bir amaç olark toplar veya işler. Bir kullanıcı olarak, önceden kayıt olmadan "öğrenci sayfası" veya ELO'ya başvuramazsınız. Kurslar, atölyeler veya seminerler için bildirimler veya kayıtlar, bir iletişim veya kayıt formu doldurulmadan gerçekleştirilemez. Toplanan veriler, teknik ve pratik kısım yerine getirildiğinde, pazarlama amacıyla kullanılabilir, ancak Kullanıcı bunu "öğrenci sayfası" aracılığıyla istediği zaman yönetebilir. Sitemizi bir öğrenci, öğretmen ya da sadece genel bir kullanıcı olarak mı ziyaret ediyorsunuz. O halde aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • verilere erişim hakkı;
 • verilerin düzeltilmesi hakkı;
 • unutulma hakkı;
 • veri işleme kısıtlama hakkı;
 • veri işlemeye itiraz hakkı;
 • veri aktarımı hakkı.

kişisel bilgilerinizi tamamen veya kısmen doldurmak, düzeltmek veya silmek isterseniz, posta yoluyla Frankrijklei 127, 2000 Antwerpen, Belgium ya da e-posta ile (info@onlineegitim.eu) yazılı bir talep gönderebilirsiniz.

Elbette "öğrenci sayfası" ile kendi detaylarınızı tamamlayabilir veya geliştirebilirsiniz.

Kimliğinizi ispatladığınızda, basit isteklerinizle insanınızın etrafındaki işlemlerle ilgili gerekli bilgileri almak hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizi ve gizlilik tercihlerinizi istediğiniz zaman görüntüleme, düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Bunu, öğrenci profilinize erişebileceğiniz oturum açma bağlantısını tıklayarak yapabilirsiniz. Burada kişisel verilerin çoğunu doğrudan görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Güvenlik nedenleriyle, bazı kişisel veriler sadece eğitim kurumu ile iletişime geçerek değiştirilebilir.

Kişisel verilerinizi almak için (veya diğer hakları kullanmak için) bir ücret ödemezsiniz. Ancak, edinme talebiniz açıkça temelsiz veya aşırı ise, size bir ücret talep edebiliriz. Bu gibi durumlarda, talebe uymayı reddedebiliriz.

Kimliğinizi doğrulama ve bilgilerinize erişim hakkının (veya diğer haklarınızı kullanmanıza) sağlanması için sizden özel bilgiler talep etmeliyiz. Bu, kişisel bilgilerin, onu almaya yetkili olmayan bir kişiye ifşasını önlemek için alınan ek bir güvenlik önlemidir.

Öğrencinin tüm orijinal sertifikaları, diplomaları eğitim kurumuna iade etmesi durumunda geçmişten alınan derslerle ilgili veriler kaldırılacaktır.

Fiziksel veya ruhsal sağlığınızla ilgili kişisel bilgiler. Cezai suçların işlendiği veya mahkum edildiği iddia edilenler, ilgili veri koruma yasaları uyarınca "hassas" kişisel veriler olarak kabul edilir ve yalnızca bu izni açıkça verdiyseniz veya gerekliyse (örneğin, özel yardım talebinde bulunursanız) kamuoyuna açık hale getirdiyseniz bu veriler işlenebilir.

E-posta güncellemelerini ve haber bültenlerinin aboneliğinden çıkmayı, Online Eğitim’den veya eğitim grubundaki diğer eğitim sağlayıcılarından web sitesine tıklayarak ve öğrenci profilinizden seçebilirsiniz. Bu tür iletişimi devre dışı bırakma kararı da genellikle kayıt işlemi sırasında kullanılabilir. Online Eğitim, genel koşullardaki değişiklikler veya tedarikçilerin genel hüküm ve koşullarında, geçerli olduğu hallerde sizinle yine irtibata geçecektir. Buna ek olarak, size e-posta, web sitesinde üstlendiğiniz eylemler ve hesaplarla ilgili iletişim sonucunda otomatik olarak gönderilen e-postalar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, size hizmetle ilgili duyurular göndermekteyiz. Genel olarak, bu türden bir iletişimden çıkamazsınız çünkü tanıtım odaklı değildir. Onları almak istemiyorsanız, öğrenci profilinizi tamamen devre dışı bırakma olanağına sahipsiniz.

Online Eğitim'den bir mobil uygulama kullanıyorsanız, düzenlediğimiz etkinliklerden veya tanıtımlardan haberdar olmanız için size zaman zaman push bildirimleri gönderebiliriz. Artık bu tür iletişimleri almak istemiyorsanız, bunları cihazınızın özelliklerini değiştirerek sağlayabilirsiniz.

9. Verileriniz AB dışında mı kullanılıyor?

Online Eğitimdünya çapında aktiftir. Dünyanın her yerinden öğrenciler, kurslarımızdan birine kayıt olabilirler. Öğrenci profili veya elektronik öğrenme platformu hakkında çevrimiçi rehberlikten sorumlu öğretmenler de dünyanın herhangi bir yerinde bulunabilir. Bu, veri işleme ve transferinin Avrupa Birliği dışındaki ülkelere gerçekleşebileceğini ima eder. Gizlilik Yasasının 21'inci maddesi uyarınca, kişisel veriler sadece aynı yeterli koruma seviyesini sağlayan ve aynı veya benzer gizlilik hükümlerine uyulduğu ülkelere aktarılabilir. Ülke, transfer ve depolama süresi, verilerin niteliği ve kesin amaçlar, duruma göre incelenecek kriterlerdir.

Online Eğitim, aşağıdakiler hariç olmak üzere, aynı garantileri sunamayan ülkelerde veri işlemenin veya depolamanın aktif hale getirileceğini garanti etmez:

 • İlgili kişinin açık izni olduğunda;
 • Sözleşmenin imzalanması için gerekli olduğunda (Kullanıcı ile Online Eğitimarasında);
 • Kontrolör ile üçüncü bir taraf arasında Kullanıcı'nın çıkarına sonuçlanan veya sonuçlandırılan bir anlaşmanın sonuçlandırılması veya yürütülmesi gerekli olduğunda;
 • Aktarım gerekli ya da yasal olarak gerekli olduğunda (önemli genel çıkar ya da hak);
 • Transfer kamuoyunu bilgilendirmek için bir kamu sicilinden yapıldığında.

10. Web sitelerinde çerez kullanıyor muyuz?

Bu web sitesi farklı türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetleri tarafından yerleştirilir.

Çerezler, kullanıcı deneyimlerini daha verimli hale getirmek için web siteleri tarafından kullanılabilecek küçük metin dosyalarıdır. Yasaya göre, web sitesinin kullanımı için kesinlikle gerekliyse, çerezleri cihazınızda saklayabiliriz. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var.

İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya işlevleri sağlamak veya web sitesi trafiğini analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca sosyal medya, reklam ve analiz için web sitemizin kullanımı ile ilgili izninizle ortaklarımızla paylaşıyoruz. Bu ortaklar, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanımınıza göre topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir.

Online Eğitim'nin web sitesini ziyareti sırasında, bazı veriler istatistiksel amaçlarla toplanır. Bu veriler: IP adresi, tahmini lokasyon, websitesi ziyaret saat ve günü, hangi sayfaların ziyaret edildiği. Online Eğitimweb sitesini ziyaret ettiğinizde, yukarıda açıklandığı gibi istatistiksel amaçlarla hazırlanmış bu verilerin toplanacağına dair sözleşmenizi kabul etmiş olursunuz.

Online Eğitim, web sitesini ziyareti kolaylaştırmak ve en uygun kullanıcı deneyimini sunmak için çerezler kullanır. Çerezlerimiz şunları sağlar:

 • Öğrenci profilinize veya öğrenci sayfanıza giriş yapmanız;
 • İzlediğiniz ve kaydettiğiniz kursların listesi korunur;
 • Bir yorum paylaşabilirsiniz;
 • Web sitemizdeki gelişmeler test edilebilir ve ölçülebilir (bunun için Google Analytics’in gizlilik açıklamasını okuyun Google Analytics);
 • Önceki uygulamalarınıza dayanarak size uygun dersler gösterilir.

Tarayıcıyı kapattığınızda birçok çerez kaybolur. Bazı kurabiyeler birkaç gün ila birkaç yıl kalır. Bunları tarayıcınız aracılığıyla istediğiniz zaman kendiniz silebilirsiniz.

Web sitemiz ve e-posta teknolojimiz, kullanıcılardan kişisel veriler elde etmek için web işaretçileri ve izleme URL'leri de dahil olmak üzere, çerezler gibi belirli bir işleve sahip diğer teknolojileri de kullanır. Bu teknolojileri mesajlarımızda veya e-postalarımızda kullanabilir, böylece belirli bir mesajın veya bağlantının açılıp açılmadığını belirleyebiliriz.

11. Verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşıyoruz mu?

Belirli durumlarda, Online Eğitim‘den ulusal güvenlik ile ilgili gereksinimlerini karşılamak için de kamu makamlarının meşru isteğine yanıt olarak kişisel bilgileri ifşa etmesi beklenebilir.

Bu, yasa gereği ise (örneğin mahkeme kararı veya yasal sürece uymak) ve merkezimiz bu verileri açıklamanın, güvenliğimizi sağlamak, haklarımızı korumak için ve yine başkalarını korumak, sahtekârlığı araştırmak ve / veya hükümetten gelen bir talebe cevap vermek için gerekli olduğuna inanıyorsa bilgilerinizi ifşa edilebilir. Ulusal güvenlik, kolluk kuvvetleri veya genel çıkarlarla ilgili diğer hususlar için bu tür bir yayının gerekli olduğunu tespit edersek, sizinle ilgili bilgileri yayınlamamız da mümkündür.

Online Eğitim, mal ve eğitim hizmetlerimizin kullanımı için hesaplarınızı göndermek için kredi kartı işlemlerinde uzmanlaşmış bir veya daha fazla harici şirket kullanır. Ayrıca uzaktan eğitim için kopyalama hizmetleri / yazıcılar ve taşıyıcılar kullanıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla, kişisel olarak tanımlanabilir hiçbir bilgi, başka amaçlar için bu şirketler ile paylaşılmamakta veya saklanmamaktadır.

Kişisel bilgileri, bizim adımıza hizmet veren belirli şirketlerle (serbest öğretmenler gibi) de paylaşıyoruz. Bunu eğitim hizmetlerini sağlamak için, sadece kendileri için gerekli olan kişisel verileri paylaşarak gerçekleştiriyoruz. Bu kişisel bilgileri paylaşabileceğimiz herhangi bir şirketten, bu bilgileri yukarıdaki gizlilik politikasına uygun bir şekilde korumasını ve bu kişisel bilgilerin performans veya hizmetlere kullanımını kısıtlamasını talep ediyoruz. Kişisel bilgiler tarafımızdan yeniden satılmaz veya kendi ürünlerinin veya hizmetlerinin pazarlanması için başka şirketlere sağlanmaz.

Sosyal medya: Sosyal medyaya üçüncü taraflardan web sitemizden veya uygulamanızdan veya web sitemizi veya uygulamanızı ziyaret etmeden önce erişebilirsiniz. Sosyal medya hesabınıza kaydolduktan sonra, bu sosyal medya hizmetleri aracılığıyla bizimle paylaştığınız kişisel bilgileri, web sitemizin veya uygulamanızın kullanımını iyileştirmek ve daha kişisel hale getirmek için gizlilik ayarlarına uygun olarak toplarız. Sosyal medya eklentilerini web sitemiz veya uygulamamızda da kullanabiliriz. Sonuç olarak, bilgileriniz sosyal medya sağlayıcınızla paylaşılır ve muhtemelen ağınızdaki diğer kişilerle paylaşmak için sosyal medya profilinizde sunulur. Bu konuda daha fazla bilgi için sizi bu harici sosyal medya sağlayıcılarının gizlilik politikasına yönlendiriyoruz.

12. Bilgilerinizi ne sürede tutuyoruz?

Online Eğitim, kişisel verileri, belirli amacı gerçekleştirmek için gerekli olandan daha uzun süre tutamaz. Bu nedenle depolama süresi hedef başına farklılık gösterebilir ve bazen çok kısa olabilir. Bazense birkaç yıl kayıtları tutmak yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gereklidir. Örneğin fatura bilgilerinizi, muhasebe ve vergi yükümlülüklerini için 7 yıl muhafaza etme yükümlülüğümüz bulunur ve belirli bilgilerin (özellikle sözleşme, fatura ve şikayetler, yazışmalar) eğitiminizin tamamlanmasından sonra 10 yıl sonraya kadar delil teşkil etmesi bakımından muhafaze edilmesi beklenebilir.

Verilerinizi asgari düzeyde tutmak istememizin asıl nedeni, bizden bir diploma aldığınızı ve tarafımızdan verilen belgede yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve diplomanın geçerli olduğunu üçüncü şahıslarla teyit etmektir. Bu arşivlenmiş veriler, elbette, sadece sınırlı bir ölçüde erişilebilir. Sınavlar öğretmeniniz tarafından iki yıl süreyle yapılır. Bu dönemde puanlarınızı görme hakkına sahipsiniz. Bu veriler sonrasında imha edilir.

Kişisel verilerinize ihtiyacımız olmadığında, güvenli bir şekilde imha ederiz. Zamanla kişisel bilgilerinizi nasıl azaltacağımızı da düşünüyoruz. Böyle bir durumda kişisel bilgilerinizi bir bildirimde bulunmaksızın anonimleştirebiliriz. Böylece mevcut veriler kimliğinizin belirlenmesine gerek kalmaksızın depolanabilir.

İlgili depolama süreleri dolduğunda, kişisel veriler silinecek veya anonim hale getirilecektir.

13. Reşit olmayanlar

Online Eğitim yetişkinler için mesleki eğitim düzenlemektedir. Çocukların gizliliğini ve güvenliğini korumak için ekstra önlemler almanın önemini biliyoruz. Küçüklerden kişisel veri toplamak bizim niyetimiz değildir. Bu nedenle 18 yaşından küçük çocukların bir öğrenci profili açmasına izin verilmemektedir. Eğer 18 yaşın altında iseniz sitemize siztemize hiçbir bilgi girmeyin ve hizmetlerimizi kullanmayın. 18 yaşın altındakiler tarafından yaratılan öğrenci profilleri silinmektedir. Reşit olmayan birinin sitemize kişisel bilgiler girmiş olduğunu düşünüyorsanız, verilerin kaldırılması ve çocuğun hesabının kapatılması için lütfen eğitim kurumumuzla iletişim kurun.

14. Gizlilik şikayetleri

Online Eğitim, kullanıcılarının gizlilik konusundaki endişelerini ciddiye alır. Eğitim kurumunun kişisel detaylara ilişkin gizlilik politikasına uymadığını düşünüyorsanız, sekretaryayla iletişime geçebilirsiniz. Şikayetinizde, Online Eğitim'nin gizlilik politikasına uyulmadığını düşündüğünüz noktaları ayrıntılı olarak açıklamalısınız. Şikayetinizi hemen araştıracağız. Eğer şikayet mektubunuzun alındığına dair bir teyit almadıysanız veya şikayetinizin yeterince değerlendirilmediğini düşünüyorsanız, eğitim kurumunun temsilciliğine taahhütlü mektupla başvurabilirsiniz.

15. Gizlilik politikasındaki değişiklikler

Online Eğitim kendi takdirine bağlı olarak zaman zaman Gizlilik Politikamızı değiştirme ve bu yürülüğe girmeden önce Gizlilik Politikasına ilişkin değişiklikleri e-posta veya web sitesinin ana sayfasında bildirilmesi hakkını saklı tutar.